Perevägivallast rääkides öeldakse seal olevat kaks osapoolt – mees ja naine. Tihti on aga seal ka kolmas osapool – laps vägivalla tunnistajana. Peres, kus valitseb vägivald, ei suuda tavaliselt kumbki pool teadvustada endale seda, millise psüühilise trauma tekitab olukord lapsele. Kuigi vägivald ei pruugi olla üldse lapse vastu suunatud, kannatavad nad vägivalla nägemisest ja olukorra endale teadvustamisest tulenevate vaimsete tagajärgede all. Vanemad aga arvavad, et kuna laps ei kannata otsese vägivalla all, siis see ka ei puutu temasse.

Enamasti on rasketel perevägivalla juhtumitel vajalik abi väljastpoolt (lastekaitsjad, psühholoogid, turvakodu). Naine, kes peaks tegema kõik, et tema lapse elu oleks turvaline, on antud olukorras nii oma hirmudes ja üleelamistes kinni, et ei suuda kaitsta last. Ta eitab sisemiselt perevägivalla probleemi ja ei aita lapsel mõista traumeerivaid sündmusi.

Kui Sa oled teadlik, et peres, kus valitseb vägivald, kasvavad ka lapsed, teavita sellest kohalikku lastekaitsetöötajat. Kui Sa kuuled selles peres toimuvat vägivalda, kutsu kohe politsei – nii aitad last!

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja korraldab laste kaitset ja abi osutamist enda territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse. Lastekaitsetöötaja teeb tihedat koostööd politsei esindaja, haridusasutuse (nt. kool) esindaja, psühholoogi, meditsiinitöötaja, spordi-, noorsootöötaja jt. vajalike spetsialistidega.

Ööpäevaringselt on võimalik hädasolevatest lastest teavitada üle-riigilisel laste abitelefonil 116 111.

EV lastekaitse seaduse § 32 ütleb, et laps vajab viivitamata abi, kui

1) ta on tingimustes, mis ohustavad tema elu ja tervist;
2) laps ise oma käitumise või tegevusega ohustab oma tervist ja arengut.

§ 59 kohaselt on iga inimese kohus teatada kaitset ja abi vajavast lapsest sotsiaaltalitusele, politseile või mõnele teisele abiandvale organile. Sotsiaaltalitusel on õigus ja kohustus tegutseda kohe, sõltumata kaitset vajava lapse piirkondlikust või muust kuuluvusest.

Kui tunned, et laps võib vajada abi, palun pöördu lastekaitsetöötaja poole!

TALLINNA LINNA  LASTEKAITSE TALITUSTE KONTAKTANDMED 

Linnaosa Lastekaitse peaspetsialist Kontakt
1. Haabersti Aasa Rohtla Tel. 640 4804
Aasa.Rohtla@tallinnlv.ee
Ehitajate tee 109 A, Tallinn
2. Kesklinn Ülle Laidvee Tel. 645 7846
Ylle.Laidvee@tallinnlv.ee
Pärnu mnt. 9, Tallinn
3. Kristiine Anne Sundja Tel. 645 7147
Anne.Sundja@tallinnlv.ee
Tulika 33b, Tallinn
4. Lasnamäe Helen Veensalu Tel. 645 7787
Helen.Veensalu@tallinnlv.ee
Pallasti 54, Tallinn
5. Mustamäe Karin Kuslap Tel. 645 7558
Karin.Kuslap@tallinnlv.ee
Tammsaare tee 135, Tallinn
6. Nõmme Kati Valma Tel. 645 7382
Kati.Valma@tallinnlv.ee
Nõmme-Kase 12b, Tallinn
7. Pirita Marje Perv Tel. 645 7621
Marje.Vosa@tallinnlv.ee
Merivälja tee 24, Tallinn
8. Põhja-Tallinn Katrin Laur Tel. 6457075
Katrin.Laur@tallinnlv.ee
Kotzebue 2, Tallinn